အဓိက အကြောင်းအရာသို့သွားရန် ကျော်ပါ အသိပေးချက်အကြောင်းအရာ Skip
Back

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းက လက်ခံ ကျင့်သုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက် လုံခြုံရေး မူဝါဒ အကြောင်း ကြေညာချက်

Manulife Financial ၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Manulife Myanmar Life Insurance Company Limited (“Manulife Myanmar”) အနေဖြင့် ကျွန်ုပ် ဖောက်သည်များ၏ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အရေးအကြီးဆုံး အဆုံးအဖြတ်များ အတွက် ခိုင်မာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရကာ နောင်ရေး အလို့ငှာ အားကိုးအားထားပြုနိုင်မည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်ထားပါသည်။   ယင်း သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယုံကြည်စွာ အပ်နှံထားသော ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား လုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက်ထားရှိရေးလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။  သို့ဖြစ်ပါ၍ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထားရှိခြင်း၊ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးက လက်ခံ ကျင့်သုံးသည့် ဤ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လုံခြုံရေး အခြေခံမူများ ကြေညာချက် (Statement of Corporate Privacy Principles)ကို ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။    ဖောက်သည် (customer) များနှင့် ကျွန်ုပ် ဝန်ထမ်း(employees)များ၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါ အခြေခံမူများကို လိုက်နာပါသည် - 

 

ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူသော သတင်းအချက်အလက်များ

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား လူကြီးမင်းထံမှ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အခြား ဇာစ်မြစ် လမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးမှ လည်းကောင်း တရားမျှတပြီး ဥပဒေနှင့် အညီ ဖြစ်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကောက်ယူပါသည်၊
 • လူကြီးမင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူသော အချက်အလက်တို့မှာ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အကြား ဆက်နွှယ်မှု ပုံစံ (relationship) အပေါ် မူတည်လျက် လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ လူကြီးမင်းထံ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် စသည် (contact information)၊ ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံအမျိုးအစား ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား လူကြီးမင်း အသုံးပြုသည့် ပုံစံ၊ လူကြီးမင်း၏ နှစ်သက် ဦးစားပေးမှုများ (preferences)၊ လူကြီးမင်း ပါဝင်သည့် လူဦးရေ အုပ်စု (demographics)၊ လူကြီးမင်း စိတ်ပါဝင်စားသော အကြောင်းအရာများ စသည်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • အာမခံအမျိုးအစားနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ရောင်းချရေး၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ် လုပ်ကိုင်ရေး သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ လိုလားချက်များအား ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ရေးတို့ အတွက် လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ယင်းရည်ရွယ်ချက်တို့နှင့် ပတ်သက်သော သတင်း အချက်အလက်တို့ကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူပါသည်။
 • အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှ လာရောက် ဆက်သွယ် ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမှုကို မျက်ခြည်မပြတ် (track) စောင့်ကြည့်ပြီး၊  လူကြီးမင်း၏ တွေ့ကြုံ ခံစားရမှုကို ပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရေး ပြုပြင် မွမ်းမံနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့  အနေဖြင့်  လူကြီးမင်း၏ အင်တာနက်လိပ်စာ နံပါတ်များ (IP address)၊  လူကြီးမင်း စက်၏ ထိန်းချုပ်စနစ် (operating system)၊ လူကြီးမင်း လာရောက် ဆက်သွယ်သည့် အင်တာနက်တည်ရှိရာ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်း လူကြီးမင်း ကြည့်ရှုခဲ့သော အချိန်နှင့် ကြာမြင့်ချိန်၊ စာမျက်နှာတို့ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူထားနိုင်ပါသည်။  ပိုမို အသေးစိတ် သိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက် အွန်လိုင်းတွင် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် ကြေညာချက် (Online Privacy Statement) တွင်  ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပုံ

 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား  ကောက်ယူခဲ့ရသည့် မူလ အကြောင်းရင်းများနှင့် လူကြီးမင်းက သဘောတူ ခွင့်ပြုသော အခြား ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရ လိုအပ်မှု သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမှု ရှိလျှင်  သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြု သို့မဟုတ် ဖွင့်ဟ ဖော်ထုတ်ပါသည်။  ယင်းသို့ အသုံးပြု သို့မဟုတ် ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများတွင် ထပ်ဆင့်အာမခံပေးသူများ (reinsurers)၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အာမခံဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (service providers) သို့ ဖွင့်ဟ ဖော်ထုတ်မှုများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။   ဥပဒေ၏ ခွင့်ပြုချက် အပေါ် မူတည်လျက် အချို့ ကိစ္စတို့တွင် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား မူလ ကောက်ယူခဲ့သော စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ် မဟုတ်သည့် အခြား စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်တို့ရှိ အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် Manulife ဝန်ထမ်းများသို့ ပေးအပ်ရခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။  ထိုသို့ ပေးအပ်ရလျှင် သက်ဆိုင်ရာ စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ် အသီးသီး၏ ဥပဒေများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။  ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီအုပ်စုတွင် မပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု၏ အာမခံအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတို့အား လူကြီးမင်းထံ ကမ်းလှမ်းနိုင်ရေး အလို့ငှာ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား လူကြီးမင်း၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသို့ ဖွင့်ဟ ဖော်ထုတ်မည် မဟုတ်ပါ။
 • ဥပဒေ၏ ခွင့်ပြုချက် အပေါ် မူတည်လျက် အချို့ ကိစ္စတို့တွင် လူကြီးမင်းထံသို့ နောက်ထပ် အာမခံအမျိုးအစား  သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ကမ်းလှမ်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီအုပ်စု အတွင်း ဝေမျှ အသိပေးနိုင်ပါသည်။  လူကြီးမင်း မလိုလားပါက ထိုသို့သော ကမ်းလှမ်းချက်များအား တားမြစ်ခွင့် ရှိပါသည်။
 • လူကြီးမင်း၏ လိုလားချက်များ၊ လူကြီးမင်း စိတ်ဝင်စားမည့် အာမခံအမျိုးအစား၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကြော်ငြာများကို   ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ လူကြီးမင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာ ဆန်းစစ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား မူလ ကောက်ယူခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလ အထိသာ၊ သို့တည်းမဟုတ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရ လိုအပ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသည့် အချိန်ကာလ အထိသာ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်း ထားရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌ ထားရှိသော လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက် အလို့ငှာ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာ အထိ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ မှန်ကန် တိကျစွာ ထားရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။

အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက်များ

 • ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၏ အရေးပါ/ထိရှလွယ်မှု (sensitivity) အတွက် ဆီလျော်သော လုံခြုံရေး အစီအမံများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့  လက်ဝယ် ရောက်ရှိနေသော ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။   ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသူများသို့  ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အသိပေးရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံ ကျင့်သုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လုံခြုံရေး မူဝါဒနှင့် ကျင့်ထုံးများနှင့် ကိုက်ညီစွာ ၎င်းတို့က အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လုံခြုံရေး အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်ထားရှိမှု

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှုအောက် ရောက်ရှိနေသော ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အလေးဂရုပြုလျက် ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်ထားပါသည်။   ယခု ဖော်ပြခဲ့သော Corporate Privacy Policies များအား ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရေး အတွက် အမြဲ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေး မူဝါဒနှင့် ကျင့်ထုံးများ အကြောင်း လူကြီမင်းအား အသိပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • လူကြီးမင်းက စာဖြင့် ရေးသား တောင်းဆိုလျှင် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ လိုအပ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြု ထားသည့် အတိုင်း လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ယင်း အချက်အလက်များတို့အား အသုံးပြုပုံ သို့မဟုတ် ဖွင့်ဟ ဖော်ထုတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်သော ဖော်ပြချက်များ အပေါ် သင့်လျော်သည့် ကြည့်ရှုခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။  လူကြီးမင်း အနေဖြင့် လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ တိကျ မှန်ကန်မှုနှင့် ပြည့်စုံမှုတို့ကိုလည်း စစ်ဆေး အတည်ပြုခွင့် ရှိပြီး၊ ဆီလျော်လျှင် သို့မဟုတ် ဥပဒေက ခွင့်ပြုလျှင် သတင်းအချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာအား ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲပေးရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်လည်း ရှိပါသည်။