အတည်ပြုသည်
အဓိက အကြောင်းအရာသို့သွားရန် ကျော်ပါ အသိပေးချက်အကြောင်းအရာ Skip
Back

အာမခံလျော်ကြေး ဘယ်လိုတောင်းဆိုရမလဲ

လူကြီးမင်း၏ အာမခံအကြံပေးကိုအသိပေးပါ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၆၅ ၄၆၇ ၁၀၀ ကိုဆက်သွယ်ပါ။

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်းအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ဖြည့်သွင်းပါ။ လျှောက်လွှာပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့်  လိုအပ်သော တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဖြည့်သွင်းပြီးသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို လူကြီးမင်း၏ အာမခံအကြံပေးမှတဆင့် တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် Manulife ရုံးချုပ်သို့ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် "MM_ClaimsSubmission@manulife.com"သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုအတွက် မေးမြန်းလိုပါက

 

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ကာလကား အဘယ်နည်း။

  • အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း - အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းစာရွက်စာတမ်းများရရှိပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၂ရက်အတွင်း
  • အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုချက်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း - လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံး လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၇ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း
  • အာမခံလျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်း - အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းကို အတည်ပြုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၃ရက်အတွင်း
သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 
မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 

လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 

မတော်တဆမှုကြောင့်လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

မတော်တဆမှုကြောင့်လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 

ပြင်းထန်ရောဂါအကာအကွယ်အတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

ပြင်းထန်ရောဂါအကာအကွယ်အတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

အသေးစိတ်