အတည်ပြုသည်
အဓိက အကြောင်းအရာသို့သွားရန် ကျော်ပါ အသိပေးချက်အကြောင်းအရာ Skip
Back

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းအတွက် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ အာမခံအကြံပေးသို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၆၅ ၄၆၇ ၁၀၀ သို့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

အာမခံလျော်ကြေးကို ဘယ်လိုတောင်းခံရမလဲ

လူကြီးမင်း၏ အာမခံအကြံပေးကိုအသိပေးပါ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၆၅ ၄၆၇ ၁၀၀ ကိုဆက်သွယ်ပါ။

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်းအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ဖြည့်သွင်းပါ။ လျှောက်လွှာပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့်  လိုအပ်သော တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဖြည့်သွင်းပြီးသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို လူကြီးမင်း၏ အာမခံအကြံပေးမှတဆင့် သို့မဟုတ် Manulife ရုံးချုပ်သို့တင်သွင်းပါ။