အတည်ပြုသည်
အဓိက အကြောင်းအရာသို့သွားရန် ကျော်ပါ အသိပေးချက်အကြောင်းအရာ Skip
Back

လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

လမ်းညွှန်ချက်များ

လူကြီးမင်းရဲ့ အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုကို မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများအား သေချာပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံရှင်းလင်းချက်များ လိုအပ်လာပါက အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု ဆောင်ရွက်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အချိန်ထပ်လိုနိုင်ပြီး ထိုကိစ္စရပ်အတွက် လူကြီးမင်းတို့အားလည်း အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

၁။ လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုသူ၏ထွက်ဆိုချက်
၂။ တာဝန်ရှိဆရာဝန်၏ ထွက်ဆိုချက် (လုံးလုံလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း)
၃။ ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအားလုံး (ဥပမာ - ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေများ)
၄။ အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုအတွက် အာမခံအကြံပေး၏အစီရင်ခံစာ
၅။ အသက်အာမခံထားရှိသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၆။ အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုသူ၏ ဘဏ်စာအုပ်ပထမစာမျက်နှာမိတ္တူ
၇။ ခွင့်ပြုအထောက်အထား ပုံစံ (Authorization Form)
၈။ ပေါ်လစီစာချုပ်

 

‌ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

‌လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုသူ၏ထွက်ဆိုချက်

တာဝန်ရှိဆရာဝန်၏ ထွက်ဆိုချက် (လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း)

 

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ကာလကား အဘယ်နည်း။

  • အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း - အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းစာရွက်စာတမ်းများရရှိပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၂ရက်အတွင်း
  • အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုချက်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း - လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံး လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၇ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း
  • အာမခံလျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်း - အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်းကို အတည်ပြုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၃ရက်အတွင်း

 

အခြား "အာမခံလျော်ကြေးအမျိုးအစားများ"

သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 
မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 

မတော်တဆမှုကြောင့်လုံးလုံးလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

မတော်တဆမှုကြောင့်လုံးလုံလျားလျားထာဝစဥ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

 

ပြင်းထန်ရောဂါအကာအကွယ်အတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း

ပြင်းထန်ရောဂါအကာအကွယ်အတွက် အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှု တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကူညီညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

အသေးစိတ်

 

အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုအတွက် မေးမြန်းလိုပါက